GALERÍA   E             Page  [  1     2     3    4  5   6  Escenas  Caracteres típicos cm 20

Caracteres típicos del pesebre napolitano del 1700. Figuras con cabeza de terracotta totalmente pintadas a mano con miembros de madera y ropas preciosas 

 

cod. EP01  cod. EP02 cod. EP03  cod. EP04  cod. EP05

cod. EP06  cod. EP07 cod. EP08  cod. EP09  cod. EP10

cod. EP11  cod. EP12 cod. EP13      

cod. E1  cod. E2 cod. E3   cod. E4  cod. E5

cod.E6  cod. E7  cod. E8   cod. E9 cod. E10

cod.E11 cod.E12  cod. E13   cod.E14  cod. E15

cod.E16  cod.E17  cod. E18   cod.E19   cod. E20

cod.E21  cod.E22  cod. E23   cod.E24  cod. E 25

  cod.E26   cod.E27  

.Orientales con cabeza de terracotta totalmente pintados  a mano con miembros de madera y instrumento musical

 

cod.E28   cod. E29   cod.E30

cod.E31  cod.E32 cod.E33

  cod.E26   cod.E27  

 

  Page  [  1     2     3    4  5   6 ]     Escenas  Caracteres típicos cm 20